Get Adobe Flash player

Voorschoolse en naschoolse opvang:

De school is open om uw kind op te vangen wanneer u buitenshuis werkt.

Van 7.00u tot 8.30u


Van 15.25u tot 18.00u (ma., di., do., vrij.)


Op woensdagnamiddag van 12.20u tot 18.00u

 

(Infobrochure, klik hier)

 

Facturatie: 1 keer per maand door Infano

Middagtoezicht: 75 cent/middag/kind

Avondopvang: 75 cent per begonnen half uur

Woensdagnamiddag: 75 cent per begonnen half uur

De school voorziet een buffer van 15 minuten:

dit is van 8.30u tot 8.45u en van 15.10u tot 15.25u (gratis).

 

Kortingstarieven: geen

Boete: 5 euro na 18uBij het afhalen van uw kind, gelieve u tot de begeleidster te wenden.
Laat uw kinderen niet langer dan nodig in de bewaking.


Op facultatieve verlofdagen en pedagogische studiedagen is er geen opvang op school.
Tijdens grotere vakantieperiodes kunnen de kinderen naar de speelpleinen van de VGC.

 

Studie:


Er is studie op maandag, dinsdag en donderdag (niet wanneer er personeelsvergadering is) van 15.45u tot 16.30u voor de lagere school.
Bij storend gedrag, verbaal of fysisch geweld, ongehoorzaamheid en/of het niet respecteren van de afspraken, wordt de leerling uit de studie verwijderd en worden de ouders op de hoogte gebracht en zoeken we naar een oplossing opdat er in de studie een rustige werksfeer heerst.

Vergoeding: € 0,75 per studiebeurt.

Voor de afspraken van de studie, klik hier.

 

Werkgroep ICT Van Belleschool Anderlecht.

Copyright � 2015-2016. All Rights Reserved.